Vision – misSion – værdier

Vores vision er …

…at demokratisere adgangen til venture kapital- og klimainvesteringsfonde i verdensklasse

Vores mission er…

…at vi ved udgangen af 2028 er den foretrukne investeringsplatform for venture kapital- og klima impact fonde i Norden, og at vi på den måde giver adgang til et attraktivt risikojusteret afkast gennem omfattende selektion og diversifikation til primært ikke institutionelle investorer

VÆRDIER

NordicBloom

Formålsdrevet
Ud over at søge attraktive risikojusterede afkast følger vi principperne for ansvarlige investeringer (PRI) og leder efter “impact”;  teknisk og/eller miljømæssig

Anstændighed
Vi spørger os selv, ikke kun om en given beslutning eller handling kan forklares og dermed forsvares, men om den også ville være acceptabel for os selv

Gennemsigtighed
Vi søger at beskrive alle væsentlige investeringsantagelser og vilkår og sikre en så kortfattet, sand og retfærdig rapportering som muligt

Afstemning af interesser
Vi sikrer, at vores interesser er på linje med vores investorers, ikke mindst ved selv at investere og ikke opkræve tegningsgebyrer

Stræber efter ekspertise i investeringsvalg og -styring
Vi vil med omhu søge at sikre, at vores fonde er i 1. kvartil i forhold til peer-fonde. Dette søger vi gennem ekstrem selektion og diversifikation. Derudover overholder vi som registreret og snart autoriseret FAIF omfattende compliance-standarder, bl.a. ved at have en uafhængig depositar, når vi opnår autorisation