US SEED FUND II A/S

Investering i Y Combinator startups
Nordic Bloom tilbyder i eksklusivt samarbejde med Rebel deltagelse i US SEED FUND II A/S, som udelukkende investerer i startups fra Y Combinator, som er verdens nok mest succesfulde inkubator og seed netværk, hvor Rebel har unik alumni adgang. Partnerteamet har alle succesfulde startups og exits bag sig. Rebel udvælger en lille andel af Y Combinators batches gennem deres AI-model og personlige dybdegående interviews, hvilket har placeret Rebel blandt de 1% bedst performende venture fonde i USA.

Co-investment og follow-on strategi
Den danske fond vil investere 85% af sine midler direkte i Rebel Fund II og de resterende 15% i co-investments samt follow-on investeringer i selskaber der allerede er i Rebel, men hvor midlerne til senere runders investering ikke er til stede. Ved således at investere op til 15% i virksomheder der er længere fremme modenheds-som resultatmæssigt opnås, teoretisk, en samlet risikoreduktion uden tilsvarende reduktion i upsiden!

Timing
Timing er vigtig, og investeringsperioden de næste 3 år vurderer vi som gunstig efter den nedadgående prissætning af vækstselskaber, der finder sted bl.a. som følge af højere renter m.v.

Attraktiv likviditet, exithorisont mm.
Forventede indbetalinger fordelt over de første 4 år, og derefter årlig positiv likviditet i den resterende periode, indtil samlet forventet afkast på min. 3x er opnået. Exithorisonten er således på (10+1) år. For afkast målsætning mm., se vores sektion herom.

KONTAKT OS