US SECONDARIES FUND III A/S

Investering i secondaries
Nordic Bloom tilbyder i eksklusivt samarbejde med Knightsbridge Advisors, der er registreret som investeringsrådgiver af SEC deltagelse i US Secondaries Fund III. Fonden vil primært investere i tidligere tegnede kapitalandele i amerikanske venture finansierede selskaber (”secondaries”), enten direkte eller indirekte via køb af kapitalandele i venturefonde m.v. indeholdende porteføljer af sådanne kapitalandele.

Lavere risiko og kortere tidshorisont
Fonden håndplukker secondaries investeringer fra en shortliste primært genereret ud fra de over 5.000 aktive selskaber, som Knightsbridge via sine ”primary” fonde har investeret og dermed fulgt udviklingen i. Virksomhederne der investeres i, er derfor velkendte og har allerede vist en track record, hvilket sænker risikoen samt exithorisonten, da virksomhederne er mere ”modne” sammenlignet med virksomheder i primary fonde. Det er samtidig kutyme at Secondaries handles til en discount på 50-20% ift. senest opnåede valuation, hvorfor afkastet for denne type investering er attraktivt.

Timing
Timing er vigtig, og investeringsperioden de næste 3 år vurderer vi som gunstig efter den nedadgående prissætning af vækstselskaber, der finder sted bl.a. som følge af højere renter m.v.

Attraktiv likviditet, exithorisont mm.
Forventede positive netto udlodninger fra år 4 og exit efter 8-10 år mod normalt 10-15 år i primary venturefonde. For afkast målsætning mm., se vores sektion herom.

KONTAKT OS