TEAMet

Executive team: 

Søren Truelsen

Direktør 

Ansvarlig for strategi, investeringer samt KYC/AML

 

Torben Mauritzen

Compliance direktør

Ansvarlig for compliance og risikostyring

 

Christian Stig Møller

Salgsdirektør

Ansvarlig for salg og kunderelationer

 

Lars Maagaard

Marketingdirektør

Ansvarlig for marketing og sociale medier

 

Clara Truelsen

Studentermedhjælper

H