SKATTEFORHOLD

Investeringer foretaget i vores fonde, som vi har valgt at registrere som aktiebaserede investeringsselskaber, beskattes som udgangspunkt som følger:

  • Private frie midler: Beskatning sker som aktieindkomst, skattesats 27 til 42 %, mulighed for lagerbeskatning
  • Pensionsmidler: Beskatning sker efter pensionsafkastbeskatningsloven, skattesats 15 %, lagerbeskatning
  • Virksomhedsmidler: Beskatning efter virksomhedsskatteloven, skattesats 22 %, lagerbeskatning
  • Selskabsmidler: Beskatning efter selskabsskatteloven, skattesats 22 %, lagerbeskatning

Vi gør opmærksom på, at ansvar og risiko for de skattemæssige konsekvenser for investor af investering i vores fonde er investors alene. Vi tager ikke ansvar eller risiko for den skattemæssige stilling.