HVEM ER NORDIC BLOOM?

VORES HISTORIE

Teamet bag Nordic Bloom har siden 2004 på initiativ af Christian Stig Møller og Søren Truelsen struktureret og administreret alternative investeringsprojekter for mere end USD 1 mia.

Inden for venture har Nordic Bloom på initiativ af Torben Mauritzen og Søren Truelsen taget sit udspring i et i 2014 dannet investeringsselskab, som til dato har investeret i samlet 4 venturefonde og opnået mere end en tredobling af de oprindelige kapitaltilsagn (commitments).

Der er i dag etableret yderligere 5 investeringsselskaber med særskilt investering i 5 fonde, hvortil der i alt er opnået kapitaltilsagn (commitments) på ca. 320 mio. kr. fra knap 100 danske investorer, private som professionelle investorer.

Vi er nået hertil gennem første klasses amerikanske venturefonde/produkter kendetegnet ved ekstrem selektion og ditto risikospredning blandt ”First Quartile” fonde; venturefonde/produkter vi er stolte af at have eksklusivret til i de Nordiske lande.

Nordic Bloom er en partnerdrevet og -ejet autoriseret forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF med FTid 23315) med mulighed for at markedsføre sine fonde i hele EU/EØS.

HVORFOR NORDIC BLOOM?

I Nordic Bloom bliver du en del af et investeringsnetværk, der fra starten i 2014 selv har investeret i sine fonde og som gennem sin omkostningsstruktur har et stærkt interessefælleskab med sine investorer.

Dette netværk har med udgangspunkt i de fremherskende megatrends inden for bæredygtig teknologisk innovation og accelererende adaptionsrater inden for ny teknologi og alternativ energi en konstant søgen efter attraktive alternative investeringer, der gennem ekstrem selektion og god diversifikation kan sikre et attraktivt risikojusteret nettoafkast.

På engelsk siger man, at ”the proof of the pudding is in the eating”: Nordic Blooms fondsperformance taler for sig selv.

Hertil kommer, at Nordic Bloom som autoriseret forvalter lever op til en lang række politikker og forretningsgange om god governance og er under tilsyn af Finanstilsynet.

VORES MISSION ER…

…Inden 2028 at have skabt den foretrukne Nordiske investeringsplatform for ansvarsfulde venture- og klimafonde, der gør det muligt for investorer at opnå attraktiv risiko/afkast gennem overlegen udvælgelse og diversificering.

VORES FEM KERNEVÆRDIER

Klik dig videre via pilene….

Formålsdrevet

Udover at søge attraktive risikojusterede afkast følger vi principperne for ansvarlige investeringer (PRI) og leder efter “impact”; teknisk og/eller miljømæssig

Anstændighed

Vi spørger os selv, ikke kun om en given beslutning eller handling kan forklares og dermed forsvares, men om den også ville være acceptabel for os selv

Gennemsigtighed

Vi søger at beskrive alle væsentlige investeringsantagelser og vilkår og sikre en så kortfattet, sand og retfærdig rapportering som muligt

Afstemning af interesser

Vi sikrer, at vores interesser er på linje med vores investorers, ikke mindst ved selv at investere og ikke opkræve tegningsgebyrer

Ekspertise i investeringsvalg- og styring

Vi vil med omhu søge at sikre, at vores fonde er i 1. kvartil i forhold til peer-fonde. Dette søger vi gennem ekstrem selektion og diversifikation. Derudover overholder vi som autoriseret FAIF omfattende compliance-standarder, bl.a. ved at have en uafhængig depositar.

BÆREDYGTIGHED

Den grønne omstilling bliver vores generations største investeringsområde, som vi føler os forpligtede til at deltage i. Vi arbejder derfor på sammen med udvalgte partnere på indenfor overskuelig fremtid at kunne tilbyde kunder i vores ”investeringsnetværk” både grønne energiinvesteringer samt specialprojekter inden for private equity/venture.

VORES TEAM

BESTYRELSEN:

Henrik Hvidtfeldt

Bestyrelsesformand 

 

Lars Tønnesen

Bestyrelsesmedlem

 

Steen Blaafalk

Bestyrelsesmedlem

 

EXECUTIVE TEAM: 

Søren Truelsen

Managing Partner 

Ansvarlig for strategi, investeringer samt KYC/AML

 

Christian Stig Møller

Partner, Head of Clients

Ansvarlig for salg og kunderelationer

 

Torben Mauritzen

Partner, Head of Compliance & Risk

Ansvarlig for compliance og risikostyring

 

Peter Maigaard

Chief Financial Officer

Muskaan Asif

Executive assistant

Victor Norrman

Assistant to Head og Clients

KONTAKT OS