US Secondaries Fund III A/S

Om US Secondaries Fund III A/S

Vi lancerer nu en ny secondaries fund, US Secondaries Fund III A/S, som over de næste par år vil opkøbe ”secondaries” ventureinvesteringer, altså allerede foretagne investeringer, til en rabat i forhold til den senest opnåede valuering.

Timing er vigtig, og investeringsperioden de næste 3 år vurderer vi som gunstig efter den nedadgående prissætning af vækstselskaber, der finder sted, og som følge af højere renter m.v. Vi anser derfor investeringsmuligheden som tidsmæssig unik.

I den denne secondaries fond vil man som i de tidligere secondaries fonde håndplukke secondaries investeringer fra en shortliste, primært genereret ud fra de over 5.000 aktive selskaber, som man via sine ”primary” fonde har investeret i og dermed har fulgt udviklingen i. Det er fonde, som man fortsat vurderer, er særdeles attraktive og derfor vil købe op i, når aktier måtte komme til salg med rabat. Med andre ord er der dels tale om en særdeles hård selektion og dels en god risikospredning.

Vi vil særligt fremhæve følgende forhold:

  • Positiv likviditet og exithorisont: Forventet positiv likviditet fra år 6 og exit efter 8-10 år mod normalt 10-15 år i primary venturefonde.
  • Skatteeffektivt:  Investeringsselskab (ABL §19) velegnet både til selskabs-, VSO-, PAL- og frie midler.
  • Intet tegningsfee og rimelige årlige omkostninger: Intet tegningsfee, årlige administrationsfees på ca. 1,5% med tillæg af omkostninger samt en carry på 10% over en ”hurdle rate” på 8% og derefter 15% over en ”hurdle rate” på 20%.

Næste skridt:
Vi er parate til at sende dig al dokumentationen med det samme og tager gerne et uforpligtende møde, hvor vi kan fortælle om tegningsbetingelser efter FAIF-loven og meget mere.

Du er velkommen til at kontakte Christian Stig Møller eller Søren Truelsen for yderligere oplysninger.