INVESTERINGSSTRATEGI

Nedenstående diagram illustrerer udvælgelsesprocessen i 2020 for en af vores førsteklasses venturefond-partnere. Som det kan ses, går udvælgelsesprocessen fra at filtrere flere tusinde potentielle porteføljevirksomhedsinvesteringer til faktisk kun at investere i få. Dette er den slags ekstreme udvælgelsesproces, der sammen med stor diversificering markant øger sandsynligheden for langsigtet succes.

Vores venturefonde er kendetegnet ved fokus på teknologi, ekstremt selektion, risikospredning samt investering på engrosvilkår som et middel til at opnå gode afkast. Dette fokus kan uddybes på denne måde:

  • Den teknologiske udvikling og tilpasning af nye teknologiske applikationer går stadig hurtigere; ikke mindst indenfor IT, sundhed og miljø
  • Den ekstreme selektion opnås ved, at vi har adgang til at investere i omkring 15 af nogen af Silicon Valleys bedste venturefonde, som normalt er “By Invitation Only”, der hvert år typisk screener tusindvis af Early Tech- og Life Science-virksomheder for alle alene i ganske få
  • Risikospredning opnås ved, at vores “primaries” fonde typisk investerer i omkring 1.000-1.500 virksomheder over en 5-årig periode
  • Engrosvilkårene opnås ved, at vi ikke opkræver tegningsgebyrer og typisk opnår gode rabatter ved at investere større beløb
  • Selvom historiske afkast ikke er nogen garanti for fremtidige afkast, er de stadig en ganske god indikator, især når det er tilfældet over mange år

Vi har selv været investorer i næsten 10 år og de seneste par år har vi modtaget omkring 100 investorer til investeringer for omkring 1/4 mia. DKK.

I løbet af de næste tre år har vi endda mulighed for at udnytte det pressede investeringsmarked til at investere især i såkaldte “sekundaries”, altså allerede eksisterende ventureinvesteringer, der i dårlige tider som nu handles med store rabatter. Den specifikke fond, Knightsbridge KVCS III, har en ca. 3-årig investeringsperiode og en typisk 5-årig exitperiode, det vil sige grundlæggende en 8-årig exit-horisont. Vi kan også tilbyde gode rabatter til investorer, der er med fra starten, dvs. “first close”.

Alternative investeringer er investeringer i andet end børsnoterede aktier og obligationer. Det kan være investering i unoterede aktier, fast ejendom, alternativ energi, infrastruktur osv., herunder gennem fonde, der er målrettet sådanne investeringer.

Alternative investeringer er et supplement til børsnoterede aktier og obligationer og tjener til at øge afkast, diversificering og stabilitet i den samlede portefølje. Den fremherskende volatilitet på aktie- og obligationsmarkederne gør det særligt relevant at overveje alternative investeringer.