HVEM VI ER 

Nordic Bloom tilbyder institutionelle, family offices og private investorer i Danmark og snart resten af EU investering i udvalgte venture kapital fonde med fokus på verdens teknologiske centre, nemlig Silicon Valley området og området omkring Cambridge; Massachusetts.

Nordic Bloom forvalter fondene med inddragelse af førende venturefonde og forvaltere i de pågældende områder.

I kraft af de udbudte fondes kvalitet og indbyggede spredning har vi sikret vores investorer væsentlige og stabile afkast og vi har stor tiltro til, at dette kan fortsætte. Vi medinvesterer selv i samtlige fonde. 

Vi tilbyder løbende nye fonde, der opbygges og forvaltes efter samme model, som de hidtidige succesfulde fonde, så der vil løbende være muligheder for, at nye investorer kan komme med.

Nordic Bloom er en forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF) i overensstemmelse med EU- og dansk lovgivning. Nordic Bloom driver sin virksomhed som registreret FAIF og har tillige søgt Finanstilsynet om autorisation som FAIF.

Nordic Bloom er et selskab, der ejes af hovedkræfterne i Nordic Bloom.

Vi arbejder tillige på sammen med partnere at kunne udbyde klimainvesteringer, pt. med fokus på danske solcelleparker.