VI KAN VÆRE DIT NETVÆRK TIL INVESTERING

I NOGEN AF VERDENS MEST EKSKLUSIVE

OG BEDST PERFORMENDE FONDE

Nordic Bloom tilbyder unik “Gateway” til nogle af verdens bedst performende

alternative fonde, som normalt er ”by invitation only”

PERFORMANCE FOR MODNE FONDE

Aktive Primary Fund of Funds, gns.:                   IRR: 18,6 %             MOC: 2,9

Aktive Primary Fund of Funds, gns.:                               IRR: 18,6 %             MOC: 2,9

Aktive Secondaries Funds, gns.:                         IRR 20,8%              MOC: 1,7

Aktive Secondaries Funds, gns.:                                     IRR 20,8%              MOC: 1,7

Aktive Y Combinator Seed Funds:                      IRR: 61%                 MOC: 5,2

Aktive Y Combinator Seed Funds:                                   IRR: 61%                 MOC: 5,2

*Performance tallene er opgjort på netto basis pr. 31. marts 2023. Rebel tallene er brutto tal

*Herfra skal trækkes EU/EEA-administrationsomkostninger på i gennemsnit på under ½ % p.a.

*IRR betyder årlig afkast procent (Internal rate of return) og MOC betyder hvor mange gange man får pengene igen (Multiple on Capital)

Mio. DKK fundraised

INVESTER I FREMTIDEN

US Secondaries Fund III A/S

Nordic Bloom tilbyder i eksklusivt samarbejde med Knightsbridge Advisors, der er registreret som investeringsrådgiver af SEC deltagelse i US Secondaries Fund III. Fonden vil primært investere i tidligere tegnede kapitalandele i amerikanske venture finansierede selskaber (”secondaries”), enten direkte eller indirekte via køb af kapitalandele i venturefonde m.v. indeholdende porteføljer af sådanne kapitalandele. Det er samtidig kutyme at Secondaries handles til en discount på 50-20% ift. senest opnåede valuation, hvorfor afkastet for denne type investering er attraktivt.

US Seed Fund II A/S

Nordic Bloom tilbyder i eksklusivt samarbejde med Rebel deltagelse i US SEED FUND II A/S, som udelukkende investerer i startups fra Y Combinator, som er verdens nok mest succesfulde inkubator og seed netværk, hvor Rebel har unik alumni adgang. Partnerteamet har alle succesfulde startups og exits bag sig. Rebel udvælger en lille andel af Y Combinators batches gennem deres AI-model og personlige dybdegående interviews, hvilket har placeret Rebel blandt de 1% bedst performende venture fonde i USA.

HVEM ER NORDIC BLOOM? 

Teamet er kendetegnet ved professionalisme, brancheerfaring og ikke mindst at være særdeles komplementært hold; dette gælder inden for såvel fonds- og investeringsudvælgelse, fondsetablering, fundraising, compliance samt ikke mindst investorpleje.

Teamet markedsfører som udgangspunkt alene fonde, som det selv vil investere i. Det var netop sådan teamet blev dannet tilbage i 2014.

Dette understreger teamets værdier om ordentlighed, gennemsigtighed, interessefælleskab og stræben efter opnåelse af attraktive risikojusterede afkast gennem ekstrem selektion og god diversifikation ikke mindst blandt såkaldt ”1st Quartile” fonde, dvs. fonde med en konsistent trackrekord blandt den bedste fjerdedel af tilsvarende fonde.

AUTORISERET FAIF

Som autoriseret forvalter af alternative investeringsfonde (FAIF) har vi som led i vores governance udarbejdet politikker og forretningsgange for samtlige væsentlige funktionsområder i selskabet samtidig med at selskabet har sikret funktionsadskillelse mellem alle væsentlige funktioner.

Hertil kommer, at selskabet har udpeget en uafhængig depositar til løbende at føre kontrol med selskabets administration, herunder kontrollere aktivernes tilstedeværelse.

Sidst men ikke mindst er Nordic Bloom under tilsynet af Finanstilsynet.

Som autoriseret forvalter har Nordic Bloom ret til at markedsføre fonde i EU/EEA, dvs. i alt 30 europæiske lande, hvilket gør selskabet til en væsentlig samarbejdspartner for ikke EU/EØS fonde. Nordic Blooms fokusområde er Norden.

BROCHURER

Nordic Bloom arbejder konstant på at gøre alternative investeringer så forståelige som muligt, herunder begrebsverdenen og forskellene til det børsnoterede investeringsunivers.

Til brug for dette har vi udarbejdet en række brochurer med følgende temaer:
– Hvorfor Funds of Funds?
– Teknologi og Venture investeringer
– Autoriseret forvalter af alternative investeringer
– Venture ordbog

 

Ønsker du at få tilsendt en af ovennævnte bedes du kontakte vores kundeafdeling:
E-mail: csm@nordicbloomfunds.eu
Telefon: 30550911

KONTAKT OS