Fremtiden er defineret
af, hvordan vi vælger at investere

Nordic Bloom er din platform for alternative investeringer
og tilbyder bl.a. eksklusiv adgang til top performende venturefonde i USA

Tidligere Nordic Bloom investeringer (via venturefonde):

Hvad kan du få ud af det?

Med Nordic Bloom får du en attraktiv mulighed for at variere din portefølje. Du får bl.a. adgang (EU gateway) til nogle af de mest prestigefyldte og bedst performende venturefonde i USA, som ellers er forbeholdt amerikanske investorer. Dermed kommer du med på en unik investeringstradition, der er blevet forfinet og gennemprøvet i mere end 100 år.

  • Investeringsplatform med unik adgang til alternative investeringer
  • Hård selektion og stor spredning i dine investeringer
    (op til 1.500 underliggende selskaber/investeringer i hver enkelt fond)
  • Unik netværksklub med fokus på investeringer
  • Investering på engros-lignende vilkår
  • Sparring med et team af erfarne fagfolk
  • Reel balancering af din samlede investeringsportefølje
Teamet bag
Nordic Bloom

Blandt de bedste

Det overordnede mål for alle Nordic Blooms fonde er at opnå en placering i den bedste fjerdedel af samtlige amerikanske venturefonde indenfor samme kategori, også kaldet ”1st Quartile”


Baseret på performance data fra bl.a. Cambridge Associates og vores egne ventureinvesteringer de sidste 10 år lever vores fonde i gennemsnit op til vores udvælgelseskriterie.

Vores gennemsnitlige brutto IRR pr. 31. december 2023 opnået de sidste 20 år i vores fondsporteføljer med afsluttede investeringsperioder er 20%+.

Vores konkrete performance tal for de enkelte fonde og vores grundlæggende investeringsfilosofi kan rekvireres.

Samtidig har vi som autoriseret FAIF skabt en omkostningseffektiv fondsstruktur.

+ stk.

Investorer
(private og institutionelle)

+ mio. DKK

Investeret kapital
(tilsagn)

+ %

Performance*

*Tallet er beregnet pr. 31. december 2023 og er den gennemsnitlige brutto IRR opnået de sidste 20 år i vores fondsporteføljer med afsluttede investeringsperioder.

Citater fra eksisterende kunder

Hør hvordan udvalgte investorer oplever Nordic Bloom. Nogle har været med os i over 10 år, og flere har været med på mere end en investering.

10 år med Elite Venturefonde

Jeg har de sidste omkring 10 år været investor i de fleste af Nordic Bloom fondene, og har lagt vægt på den ”engros baserede” tilgang til Silicon Valley baserede venturefonde, der er blandt verdens bedste og normalt ikke udbydes til investorer som jeg, men alene ”by invitation only”

Henrik D. Müller
Management Konsulent

Balanceret Investering hos Nordic Bloom

Hos Nordic Bloom har jeg fundet den for mig rette kombination af alternative investeringsmuligheder med overskuelig tidshorisont og likviditetsbinding samtidig med en professionel formidling med transparens på såvel mulig gevinst som ikke mindst mulige risici.

Anette C. Thomsen
Iværksætter & Bestyrelsesmedlem

Stærk Udvikling og Risikospredning

Jeg har som investor gennem flere fonde været særdeles tilfreds med udviklingen heri samt ikke mindst risikospredningen som for mig er en hjørnesten i denne type investeringer og som normalt ikke kan opnås gennem sædvanlige nordisk eller sågar europæisk baserede fonde.

Steen Parsholt
Direktør & Bestyrelsesmedlem

Unik adgang til Silicon Valley fonde

Nordic Blooms venture fonde giver mig en unik mulighed for at investere gennem nogle af de allermest ”well-connectede” venturefonde i Silicon Valley og Boston. Historisk har disse fonde givet afkast over normalen blandt venturefonde, men også være helt uden for rækkevidde for de fleste danske investorer. Den fond jeg er med i følger dette mønster. Derudover har administrationen været serviceorienterede, når jeg har haft brug for information af forskellig karakter.

Søren Holst
Bestyrelsesmedlem

Investeret i 3 af Nordic Blooms nyeste fonde

Jeg er investeret i 3 af Nordic Blooms nyeste fonde og har store forventninger til et fint afkast vejet mod risikoen.
At investere i venture capital markedet er i sig selv i den høje ende af risikoskalaen, men jeg mener at jeg ved at investere
gennem Nordic Bloom får adgang til de bedste fonde i venture segmentet og i tillæg en betydelig spredning af risikoen.

Peter Højland
Bestyrelsesmedlem

Et spændende alternativ til OMX C25

Det er sikkert min iværksætter baggrund, der har givet mig mod på at investere i venture fremfor blot at placere mine penge i C25 karrusellen. Muligvis med højere risiko og længere binding af mine midler, men hos Nordic Bloom har jeg en unik følelse af, at have gjort en sikker investering med udsigt til et markant afkast. Tiden må vise, om mavefornemmelsen er rigtig, men indtil videre ser det jo godt ud. Desuden inviteres jeg til Nordic Bloom Events, hvor der er foredrag og indlæg af stor samfundsmæssig relevans, og god mulighed for også at netværke med andre investorer.

Urs Kent
Iværksætter & Investor

Ordentlighed og kompetencer

Hos Nordic Bloom har jeg først og fremmest oplevet en meget høj grad af ordentlighed og kompetence i formidling samt administration. Samtidig har jeg fået adgang til et spændende investeringsunivers, som en privat investor, som mig, aldrig selv ville have kunnet få adgang til.

Jens Hagelskjær
Direktør

Investeringsklub med unik behandling

Som investor hos Nordic Bloom sætter jeg pris på at være del af en lille ”investeringsklub” hvor jeg opnår en unik blanding af muligheden for at investere i et unikt udvalg af top-performende amerikanske venturefonde kombineret med ditto unik networking blandt investorerne hos Nordic Bloom. Det sidste ikke mindst ved deres altid relevante og spændende events, som bliver afholdt med jævne mellemrum.

Thomas Børsting
Angel Investor

De oplagte spørgsmål

Du sidder sikker inde med en række spørgsmål til vores koncept og til dine muligheder. Det er helt normalt, det gør de fleste. Nedenfor har vi samlet en række af de mest oplagte kommentarer, indvendinger og spørgsmål, som vi oftest bliver mødt med. Finder du ikke det svar, som du leder efter, så ræk endelig ud til os. Ingen spørgsmål er for store eller for små.

 

Om alternative investeringer

Jo. Venture investeringer vil af de fleste rådgivere betegnes som en risikabel investering. Særligt de såkaldte "early stage" investeringer, da de ofte involverer selskaber uden nævneværdig omsætning. Af samme grund kan det anbefales at sikre en god spredning på sine investeringer, og i den sammenhæng kan fondsmodeller med mange underliggende porteføljeselskaber/investeringer være relevante at kigge på.

Nej, det kan man nok ikke sige. Alle venture investeringer må opfattes som risikable. Afkastet i Nordic Blooms fonde har typisk ligget omkring 18-20% p.a. og er dermed en del højere end eksempelvis børsnoterede aktier, som har givet ca. 10% p.a. i gennemsnitligt årligt afkast i de seneste ca. 10-15 år. men omvendt er der ikke tale om ekstremt høje ROI, og særligt ikke, når man tager illikviditeten med i betragtning. Dette skyldes, at der i Nordic Bloom foretages en ekstrem selektion i investeringerne, som dermed giver risikospredning, og samtidig investeres i tilpas mange selskaber til at chancen for at ramme gevinster er relativt høj. Man har altså lidt mere risko, men også chance for lidt mere afkast. Man kan vel nærmest kalde Nordic Bloom for en slags ”1. klasse venture ETF”. Altså investing i venture, men med en model, som skal sikre større sikkerhed. Var der f.eks. tale om venture investering i et enkeltstående selskab (som dem man oplever på tv i ”Løvens Hule”) så vil man kunne forvente et afkast på flere hundrede procent på sin investering, men omvendt også acceptere, at flertallet af den slags investeringer vil medføre tab.

Der er mange mange forskellige typer af midler, der kan benyttes. Det kan f.eks. være Pensionsmidler, Ensionsmidler, VSO-midler, frie midler, selskabsmidler eller VSO-midler.

Nej, der indbetales successivt som investeringerne foretages i den underliggende fonde. Dette sker typisk over de første 3-4 år med nogenlunde ligelige ”rater” af det beløb man har tegnet for. Tegnes for 1 mio. kr. vil der således typisk alene skulle indbetales ca. 250.000-350.000 årligt indtil det fulde tegnede beløb er indbetalt.

Nej, man forventer, at der starter udbetalinger til investorerne 1-2 år efter investeringsperiodens udløb (som typisk er på 3-4 år). Dette betyder med andre ord, at i takt med at fondene sælger deres underliggende selskaber eller dele heraf, så vil udbetale provenuet herfra blive tilbagebetalt til investorerne. Det oprindelige indskud er typisk tilbagebetalt efter 6-8 år. Resten vil være afkast

Udgangspunktet er at man godt må sælge sine andele, dog forudsat forvalterens godkendelse af ny investor, men også at disse ikke er likvide. Man kan således ikke forvente at kunne sælge sine andele før tid, og hvis så i de fleste tilfælde med en rabat ift. indre værdi grundet illikviditeten.

Om administration, skat mv.

I denne type fonde med mange underliggende investeringer er det reelt den eneste måde at undgå meget høje revisionsomkostninger til hvert enkelt porteføljeselskab og samtidig undgå risikoen for såkaldt ”hovedstolsbeskatning” af udbytte. Samtidig undgås amerikansk beskatning i det danske aktieselskab, der efter aktieavancebeskatningsloven er ”skattefri”, dvs. med beskatning hos den enkelte investor; det være sig en investor, der investerer personligt beskattede midler, VSO-midler, pensionsmidler eller investerer via sit eget selskab.

Nej, de står i Nykredit, se nærmere nedenfor under depositar.

Aktivt forvaltede fonde som disse med konkret udvælgelse af specifikke selskabsinvesteringer tager tid, manpower og koster penge da der oftest screenes flere hundrede for bare at vælge én. Størstedelen af omkostningerne er dog variable og forbundet med performance, ligesom der altid opereres med et mindste afkast til investor før forvalteren, får performance fee. Faste årlige fees ligger typisk mellem 1,25%-2,00%, hvilket er sammenligneligt med investeringsforeninger der forvalter børsnoterede aktier!

Kravet om depositar er lovbestemt. Det udtrykker ønsket om at adskille opbevaring af aktiverne og forvaltningsfunktionen, og også for at holde investorernes aktiver adskilt fra forvalterens. Depositarens opgaver kan inddeles i 3 kategorier: 1) Overvågning af den alternative investeringsfonds cash-flow, 2) Opbevaring af fondens aktiver, og 3) Tilsynsfunktion. Depositaren kan delegere opbevaringsfunktionen til tredjemand under forudsætning af, at en række krav er opfyldt. Ved delegation er det dog som hovedregel fortsat depositaren, der har ansvaret for denne.

Der er tale om såkaldte §19 selskaber ”Investeringsselskaber”, hvorfor de er skattetransparente trods deres udformning som A/S. Den enkelte investor er således skatteobjektet, ikke A/S’et. I selve A/S’et er der tale om lagerbeskatning, hvorved en evt. værdistigning i et kalenderår vil komme til beskatning det efterfølgende år (hos den enkelte investor).

Om Nordic Bloom

Netværk, netværk og netværk og lidt historik. Teamet bag Nordic Bloom har beskæftiget sig med udbud og forvaltning af alternative investeringer i 20 år, og tidligere administreret for mere end 1 mia. USD i sådanne investeringer. Denne historik har givet forbindelser globalt, hvoraf nogle af disse har medført samarbejdet med fonde som ønsker en marketingplatform i EU/Norden.

Vi har i dag mere end 100 investorer i vores danske fonde, fortrinsvis velhavende private og såkaldte ”family office” investorer. I de amerikanske fonde er antallet svingende, men de udgøres typisk af større investorer samt en betydelig andel institutionelle investorer.

Vi har såkaldte kommitments (tegninger) til vores fonde på ca. 400 mio. kr.

I antal er vi ikke ”tunge”. Det er vi til gengæld i specifik erfaring med disse typer af investeringer såvel screening, udbud og forvaltning heraf.

Er Nordic Bloom noget for mig?

Få en uforligtende snak med Christian
Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

Christian
Partner, Head of clients
Nordic
Bloom
Autoriseret FAIF
Forvalter af alternative investeringsfonde
Persondatapolitik Forretningsbetingelser Skatteforhold Bæredygtighed
Nordic Bloom P/S

Tuborg Boulevard 5
DK – 2900 Hellerup
Danmark

Kontakt information

+45 70250911
info@nordicbloomfunds.eu


CVR-nr.: 43017837
FTid: 23315

© 2024 Nordic Bloom. All rights reserved.

Book et intromøde

Dette felt er til validering og bør ikke ændres.

da_DKDanish